Opowieści Smakosza o Przyprawach i Ziołach

Konferencje – wystąpienia

Wystąpienia na konferencjach:

 1. Smakosz, A. Ethnopharmacology of the genus Taxus. Ars Pharmaceutica – from Alchemy to Telepharmacy. International Congress. Online, 17 IV 2021. Abstrakt
 2. Smakosz A., Smektała A., Śmiertelne piękno. Historia zastosowania ołowiu w kosmetologii., Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych (3). Wrocław (UMED Wroc), 28 II 2020 r. Abstrakt
 3. Szczygioł P., Smakosz A., Kala namak, himalajska czy alaea? 50 twarzy soli kuchennej., Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych (3). Wrocław (UMED Wroc), 28 II 2020 r. Abstrakt
 4. Smakosz A., Problematyka samobójstw przy pomocy leków OTC, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 2 „24h Kryminalistyki”., Wrocław (UWr), 10-11 I 2020 r. Abstrakt
 5. Szczygioł P., Smakosz A., Cornu unicorni wczoraj i dziś., Alchemia – historia, interpretacje, tropy. II Ogólnopolska konferencja naukowa., Wrocław (UMED Wroc), 6 XII 2019 r. Abstrakt
 6. Smakosz A., Smektała A., Przyprawy jako abortivum, Alchemia – historia, interpretacje, tropy. II Ogólnopolska konferencja naukowa., Wrocław (UMED Wroc), 6 XII 2019 r. Abstrakt
 7. Smakosz A., Elixir (vitae) jako postać leku, Alchemia – historia, interpretacje, tropy. II Ogólnopolska konferencja naukowa., Wrocław (UMED Wroc), 6 XII 2019 r. Abstrakt
 8. Zielińska S., Wójciak-Kosior M., Sowa I., Dziągwa-Becker M., Kucharski M., Gleńsk M., Włodarczyk M., Fijałkowski K., Rurańska-Smutnicka D., Junka A., Smakosz A., Krężel S., Zidorn C., Cicek S. S., Matkowski A..The role of isoquinoline alkaloids and extracts from Chelidonium majus in the fight against pathogenic bacteria and Candida sp., 6th International Conference and Workshop „Plant – the source of research material”, Nałęczów, 10-12 IX 2019 r.
 9. Zielińska S., Junka A., Wójciak-Kosior M., Sowa I., Zidorn C., Cicek S.S., Dziągwa-Becker M., Płachno B., Smakosz A., Włodarczyk M., Matkowski A., The relevance of alkaloid proportions in Chelidonium maius extracts, 67th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Planta Med. 2019 Vol.85 no.18; s.1552-1553 poz.P-395, Innsbruck, Austria, 1-5 IX 2019 r. Abstrakt
 10. Smakosz A., Farmakopealne i pozafarmakopealne surowce roślinne usprawniające pracę mózgu., Pamięć i pamiętanie od molekuły do relacji. Etiologia i terapia zaburzeń kognitywnych. 19. Letnie interdyscyplinarne spotkania akademickie, 9 konferencja robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku, Glinno, 18-21 VII 2019 r.
 11. Smakosz A., Anemone alpina L. – lekarstwo i trucizna. Carpe Herbarium – Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, Karpacz, 24-26 V 2019 r. Abstrakt
 12. Smakosz A., Stoppel A., Na coś trzeba umrzeć… Zmiana przyczyn zgonów ludzi w XX wieku., Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (2), Wrocław (Umed Wroc), 9 V 2019 r. Abstrakt
 13. Kurzyna W., Smakosz A., Śmiertelne epidemie, substancje psychoaktywne i leki przeciwmigrenowe –historia przetrwalników Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 1853., Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (2), Wrocław (Umed Wroc), 9 V 2019 r. Abstrakt
 14. Smakosz A., Perfumeria jako metoda prewencji w rozprzestrzenianiu  się dżumy. Wykonanie oraz ocena skuteczności aromatycznych pigułek według przepisu M. de Nostredame zawartego w receptariuszu „Traité des Fardements et des Confitures” (Lyon, 1522)., Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (2), Wrocław (Umed Wroc), 9 V 2019 r. Abstrakt
 15. Smakosz A., Historia kołem się toczy. Zastosowanie cyklodekstryn w technologii kosmetyków i leków, Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych (2), Wrocław (Umed Wroc), 21 II 2019 Abstrakt
 16. Smakosz A., Stoppel A., Krystaliczne czy amorficzne? Zastosowanie glinek w kosmetologii, medycynie i farmacji, Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych (2), Wrocław (Umed Wroc), 21 II 2019 r. Abstrakt
 17. Smakosz A., Rudko M., Urbaniak T., Otrzymywanie i ocena kokryształów ketoprofenu i acyklowiru z małocząsteczkowymi związkami organicznymi jako koformerami, Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych(2), Wrocław (Umed Wroc), 21 II 2019 r. Abstrakt
 18. Smakosz A., Nowe trendy w syntezie amfetaminy stosowane przez zorganizowane grupy przestępcze, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „24h Kryminalistyki”, Wrocław (UWr), 14-15 XII 2018 r.
 19. Smakosz A., Od Alony po aqua vitae. Preparaty i surowce farmaceutyczne stosowane na dżumę w XVI w., Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy, Wrocław (Umed Wroc), 10 V 2018 r. Abstrakt
 20. Smakosz A., Bryła W., Astma, krzyk mózgowy, a może autyzm? Skutki szczepień według grup antyszczepionkowych. Ankieta internetowa, Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy, Wrocław (Umed Wroc), 10 V 2018 r. Abstrakt
 21. Smakosz A., Analiza składników maści wiedźm z XV-XVII wiecznych przepisów pod względem farmakologicznym i kulturowym, Medycyna i Religia (4), Wrocław (Umed Wroc), 23-24 IV 2018 r.
 22. Smakosz A., Receptury z dawnych farmakopei i dyspensatoriów, jako potencjalne źródła nowych leków., Człowiek i jego zdrowie, Katowice (UŚ), 26-28 III 2018 r.
 23. Smakosz A., Główka M., Kaczmarek M., Urbaniak T., Poszukiwanie nowych form leków (kokryształy) dla ketoprofenu in silico metodą wirtualnego screeningu. Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych, Wrocław (Umed Wroc), 22 II 2018 r. Abstrakt
 24. Smakosz A., Zastosowanie kryształów fotoicznych w medycynie i diagnostyce, Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych, Wrocław (Umed Wroc), 22 II 2018 r. Abstrakt
 25. Smakosz A., Toksyny pochodzenia mikrobiologicznego i zwierzęcego jako potencjalne źródło nowych leków, Mikro i makro trendy w nauce, Katowice (UŚ), 16-18 X 2017 r.
 26. Smakosz A., Elixir Vitae Matthioli. Renaissance panacea or just another theriac?, Medicinal Plants – History And Contemporaneity, (Hradec Králové – Kuks – Czechy), 14 X 2017 r.
 27. Smakosz A., Korzystne właściwości fizykochemiczne kokryształów- zastosowanie w formulacjach podawanych na skórę, 17. letnie interdyscyplinarne spotkania akademickie, 7. Konferencja robocza ogólnopolskiej sekcji naukowe informacji o leku, Stara Morawa, 20-23 VII 2017 r.
 28. Smakosz A., Broń biologiczna – nowe możliwości i zagrożenia, Człowiek wobec zagrożeń współczesności (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu), Łódź, 18 V 2017 r.
 29. Smakosz A., Biotoksyny morskie – Wybrane właściwości, występowanie, zagrożenia, Wpływ związków toksycznych na zdrowie ludzi i zwierząt (UMED Wroc), Wrocław, 30 III 2017 r.
 30. Smakosz A., Wykorzystanie wybranych substancji psychoaktywnych pochodzenia roślinnego do szerzenia terroru, W pierścieniu przemocy (UWr), Wrocław, 21 III 2017 r.
 31. Smakosz A., Elixir Vitae. Właściwości farmakologiczne wybranych eliksirów życia, Alchemia: historia, interpretacje, tropy (UMED Wroc), Wrocław, 9 XII 2016 r.
 32. Smakosz A., Porównanie właściwości roślin występujących w świecie „Wiedźmina” i ich odpowiedników istniejących w rzeczywistości, In the Grim darkness (UJD), Częstochowa, 30 IX 2016 r.

Konferencje – organizacja

 • Komitet naukowy i organizacyjny, sekretarz konferencji Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych (3), Wrocław 28 II 2020 r.
 • Komitet naukowy i organizacyjny, sekretarz konferencji Alchemia – historia, interpretacje, tropy (2), Wrocław 6 XII 2019
 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Carpe Herbarium – Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, Karpacz, 24-26 V 2019 r.
 • Komitet naukowy i organizacyjny, sekretarz konferencji – Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (2), Wrocław 9 V 2019 r.
 • Komitet naukowy i organizacyjny, sekretarz konferencji Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych (2), Wrocław 21 II 2019
 • Komitet naukowy i organizacyjny, sekretarz konferencji – Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy, Wrocław 10 V 2018 r.
 • Komitet organizacyjny VIII International conference of Young medical researchers, Wrocław, 5-7 IV 2018 r.
 • Komitet naukowy i organizacyjny, sekretarz konferencji Crystallus – kryształy w chemii i naukach biomedycznych, Wrocław 22 II 2018 r.
 • Komitet organizacyjny VII International conference of Young medical researchers, Wrocław, 6-8 IV 2017 r.
 • Komitet organizacyjny i naukowy konferencji Alchemia – historia, interpretacje, tropy, Wrocław, 9 XII 2016 r.
 • Wspieranie komitetu organizacyjnego Plants in Pharmacy and Nutrition, Wrocław, 15-17 IX 2016 r.
 • Wspieranie komitetu organizacyjnego VI International conference of Young medical researchers, Wrocław, 31 III – 2 IV 2016 r.error: Niniejsza zawartość jest chroniona prawem autorskim i należy do Aleksandra K. Smakosza. W przypadku chęci wykorzystania treści zapraszam do kontaktu z autorem: drgulosus@gmail.com