Loading...

Publikacje

Książki

Autorskie/współautorskie

 1. Smakosz, A. (2022/2024 dodruk). Historia Naturalna Przypraw. Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 2. Grochowalska, M., Smakosz, A. (2024). Mieszanki olejków eterycznych do aromaterapii. Ponad 140 przepisów: tradycja, nauka, praktyka. Pharmacopola. [strona publikacji]
 3. Smakosz, A., Kurzyna, W., Dąsal, M. (2022). Etnofarmakologia rogu jednorożca. Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 4. Smakosz, A., Kurzyna, W., Dąsal, M. (2021). Róg jednorożca jako surowiec leczniczy: historia—etnozoologia—preparaty. Wrocław: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Monografie pod redakcją

 1. Smakosz, A. (red.) (2023). Epidemie: historyczne metody leczenia i prewencji. Pharmacopola. [strona publikacji]
 2. Magacz, M., Smakosz, A. (red.). (2024). Krew okiem diagnosty laboratoryjnego. Pharmacopola [strona publikacji]
 3. Smakosz, A. (red). (2023). Człowiek jako lek i obiekt badań. Wrocław. [strona publikacji]
 4. Smakosz, A. (red.). (2023). Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI wieku (ELIXIR, Tom I). Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 5. Smakosz, A., Dąsal, M. (red.) (2022). Wpływ alchemii na współczesny świat: medycyna, farmacja, kultura. Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 6. Smakosz, A., Dąsal, M. (red.). (2021). Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19. Częstochowa: Pharmacopola. [strona publikacji]

Antologie / popularnonaukowe / materiały dydaktyczne / inne

 1. Smakosz, A. K. (2024). Materiały pomocnicze dla aromaterapeutów. Fitochemia olejków eterycznych. Pharmacopola [strona publikacji]
 2. Smakosz, A. K. (red. nienaukowa). (2022). Dżuma, kiła i Staphylococcus, czyli epidemie okiem literatów. Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 3. Smakosz, A. K. (red.). (2021). Historia medycyny i farmacji: szkice i eseje. Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 4. Smakosz, A. K. (red.). (2021). Zawody Medyczne wobec Pandemii. Czestochowa: Pharmacopola. [dostęp on-line]
 5. Smakosz, A. K., Dąsal, M. (red). (2021). Ars Pharmaceutica: From Alchemy to Telepharmacy. Częstochowa: Pharmacopola. [dostęp on-line]

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Smakosz, A, Matkowski, A, Nawrot-Hadzik, I. (2024). Phytochemistry and Biological Activities of Agrostemma Genus—A Review. Plants, 13(12), 1673. https://doi.org/10.3390/plants13121673
 2. Grabowska, K., Grzelak, M., Zhao, L. Y., Płuciennik, E., Pasieka, Z., Kciuk, M., Gielecińska, A., Smakosz, A. K., Kałuzińska-Kołat, Ż., & Kołat, D. (2024). Emicizumab as a Promising Form of Therapy for Type A Hemophilia – A Review of Current Knowledge from Clinical Trials. Current protein & peptide science, 10.2174/0113892037294674240509094418. Advance online publication. https://doi.org/10.2174/0113892037294674240509094418
 3. Smakosz, A. K., & Dąsal, M. (2022). Paweł Guldeniusz (1588–1658): królewski serwitor, twórca pierwszego polskojęzycznego słownika zawodowego i preparator teriaku toruńskiego. Farmacja Polska, 78(12). https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FFarmacja+Polska%2F2022%2F12%2F04_OG_Guldeniusz_n.pdf
 4. Smakosz, A. (2022). Bug as a Drug. Lytta vesicatoria L. Applications in Nineteent Century Official Medicine. Pharmacognosy Reviews, 16(31), 1–7. 10.5530/phrev.2022.16.5
 5. Smakosz, A., Kurzyna, W., Rudko, M., Dąsal, M. (2021). The Usage of Ergot (Claviceps purpurea (fr.) Tul.) in Obstetrics and Gynecology: A Historical Perspective. Toxins 13,492. https://doi.org/10.3390/toxins13070492
 6. Magacz, M., Oszajca, M., Nawrot-Hadzik, I., Drożdż, R., Jurczak, A., Hadzik, J., Smakosz, A., Krzyściak, W. (2021). Phenolic Compounds of Reynoutria sp. as Modulators of Oral Cavity Lactoperoxidase System. Antioxidants 10, 676., https:// doi.org/10.3390/antiox10050676
 7. Dąsal, M., Smakosz, A., Kurzyna, W., Rudko, M. (2021). Leki z „rogu jednorożca” w kulturze medycznej i farmaceutycznej Europy. Farmacja Polska 77(2), 84-94., https://doi.org/10.32383/farmpol/135093

Rozdziały w monografiach/książkach

 1. Smakosz, A. (2023). Pomander i okadzenia, czyli ambra w lekach na dżumę od XVI do XVIII w., w: Smakosz, A. (red.), Epidemie: historyczne metody leczenia i prewencji (s. 15–53). Pharmacopola. [strona publikacji]
 2. Smakosz, A. (2023). Czaszka ludzka (Cranium humanum) jako surowiec farmaceutyczny [w:] A. Smakosz (red.), Człowiek jako lek i obiekt badań (s. 17–42). Wrocław: Pharmacopola. ISBN: 78-83-965235-0-1 [strona publikacji]
 3. Grochowalska, M., Smakosz, A. (2023). Mumia w medycynie — teoria oraz praktyka [w:] A. Smakosz (red.), Człowiek jako lek i obiekt badań (s. 43–76). Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 4. Smakosz, A. (2022). Dodatek: alchemia jako motyw satyryczny [w:] A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Wpływ alchemii na współczesny świat: medycyna, farmacja, kultura (s. 191–195). Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 5. Smakosz, A. (2022). Eliksir życia (Elixir vitae): postać leku czy alchemiczne panaceum?. [w:] A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Wpływ alchemii na współczesny świat: medycyna, farmacja, kultura (s. 15–51). Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 6. Grudzień, D., Smakosz, A. (2022). Od zapisków Ge Honga po rewolucję w leczeniu malarii. Historia artemizyniny. [w:] A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Wpływ alchemii na współczesny świat: medycyna, farmacja, kultura (s. 53–68). Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 7. Smakosz, A., Thompson, C. (2022). Krótka historia moździerzy aptecznych i alchemicznych. [w:] A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Wpływ alchemii na współczesny świat: medycyna, farmacja, kultura (s. 147–160). Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 8. Smakosz, A. (2022). Dodatek: alchemia jako motyw satyryczny [w:] A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Wpływ alchemii na współczesny świat: medycyna, farmacja, kultura (s. 191–195). Wrocław: Pharmacopola. [strona publikacji]
 9. Dziwak, A., Smakosz, A. (2022). Twarzą w twarz z trądem — oblicza choroby Hansena [w:] A. Smakosz (red.), Historia medycyny i farmacji: szkice i eseje (s. 81–91). Wrocław: Pharmacopola.
 10. Smakosz, A. (2022). Fenomen balsamowania zwłok ludzkich przy pomocy przypraw [w:] A. Smakosz (red.), Historia medycyny i farmacji: szkice i eseje (s. 107–113). Wrocław: Pharmacopola.
 11. Smakosz, A. (2022). Etnofarmakologia miodu [w:] A. Smakosz (red.), Historia medycyny i farmacji: szkice i eseje (s. 164–170). Wrocław: Pharmacopola.
 12. Smakosz, A. (2021). Złoty eliksir życia i konfekty z pluskwiakami, czyli piżmo w lekach na dżumę od XVI do XVIII w. [w:] A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19 (13–32). Częstochowa: Pharmacopola. [strona publikacji]
 13. Smakosz, A. (2021). Pieprz długi – botanika i historia naturalna. [w:] B. Płonka-Syroka, A. Namal, A. Syroka (red.), Historia diety i kultury odżywiania, t. 4 – Elementy orientalne w diecie Europejczyków (187–204). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 14. Smakosz, A. (2020). Ocena właściwości farmakologicznych maści wiedźm z XV-XVII-wiecznych receptur. W: B. Płonka-Syroka, M. Dąsal (red.), Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych Tom 6. Ciało, choroby i świadomość społeczna – społeczne i metafizyczne aspekty profilaktyki i terapii (s. 105-119). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 15. Smakosz, A. (2020). Wykorzystanie surowców leczniczych z rodzaju Piper L. na ziemiach polskich od XVII do XIX w., W: B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Lek roślinny Tom VIII. Rola roślin w diecie, terapii i kreowaniu postaw prozdrowotnych (s.79-93). Wrocław: Arboretum.
 16. Smakosz, A. (2019). Między lekiem a kosmetykiem. Właściwości farmakologiczne i receptury na pomum ambrae (pomander)., W: M. Dąsal (red.), Acta Uroboroi – w kręgu epidemii II (s.18-35). Wrocław: SKN Uroboros pobierz
 17. Smakosz, A. (2018). Ocena farmakologiczna wybranych surowców i preparatów farmaceutycznych stosowanych w leczeniu dżumy według D. Alexii pedemontani De secretis libri septem (1563 r.) w opracowaniu Marcina Siennika (1568 r.).,W: M. Dąsal (red.). Acta Uroboroi – w kręgu epidemii (s.7-26). Wrocław: SKN Uroboros pobierz
 18. Smakosz, A. (2018). Metody konserwacji żywności oraz receptury na konfitury zawarte w „Traité des Fardements et des Confitures” (Lyon, 1522) autorstwa Michela de Nostredame., W: B. Byczkiewicz (red.), Archidoxis Magica i inne traktaty (s. 119-132). Ridero pobierz
 19. Smakosz, A. (2017). Broń  biologiczna – nowe możliwości i zagrożenia. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności (s.147-160). Łódź: Wydawnictwo wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu pobierz
 20. Smakosz, A. (2018). Eliksir życia. Właściwości farmakologiczne Elixir Vitae Matthioli. ,W: M. Dąsal (red.), Acta Uroboroi – w kręgu alchemii (s.7-24). Wrocław: SKN Uroboros pobierz
 21. Smakosz, A. (2017). Porównanie właściwości roślin występujących w świecie Wiedźmina i ich odpowiedników istniejących w rzeczywistości. W: E. Lasota (red.), Częstochowskie rozważania o literaturze, historii i fantastyce (s. 108-118). Częstochowa: Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki Salt Lake City pobierz

Artykuły popularnonaukowe/branżowe

 1. Grochowalska, M. & Smakosz, A. (2023). Minimonografia elemi. Pharmacopola. 3(5), 6–13. https://pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-5-2023/
 2. Smakosz, A. (2023). Oregano hiszpańskie — Thymbra capitata. Pharmacopola. 3(5), 5. https://pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-5-2023/
 3. Smakosz, A. (2023). Mak polny — Papaver rhoeas L. Pharmacopola, 3(3–4), 5. https://pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-3-4-2023/
 4. Smakosz, A. (2023). Pieprz kubeba — Piper cubeba L. Pharmacopola, 3(2), 5. https://pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-2-2023
 5. Smakosz, A. (2023). Korzennik meksykański — Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore. Pharmacopola, 3(1), 5. https://pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-1-2023/
 6. Smakosz, A. (2023). Aromaterapia w alergiach. Naturoterapia w praktyce. 1(35), 8–10. https://www.naturoterapiawpraktyce.pl/artykul/aromaterapia-w-alergiach
 7. Smakosz, A. (2022). Cynamonowiec cejloński — Cinnamomum verum J. S. Presl. Pharmacopola, 2(6), 5. https://pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-6-2022/
 8. Smakosz, A. (2022). Czaszka ludzka zza pierwszego stołu. Z historii medycznego kanibalizmu. Pharmacopola, 2(5), 6–13. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-5-2022/
 9. Smakosz, A. (2022). Nostrzyk żółty — Melilottus officinalis. Pharmacopola, 2(5), 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-5-2022/
 10. Smakosz, A. (2022). Czy szczepionka na ospę prawdziwą mogła by zostać dzisiaj wprowadzona na rynek?. Pharmacopola, 2(3), 25–28. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-3-2022/
 11. Smakosz, A. (2022). Miłek wiosenny — Adonis vernalis. Pharmacopola, 2(3), 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-3-2022/
 12. Smakosz, A. (2022). Krwawnik pospolity — Achillea millefolium. Pharmacopola, 2(2), 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-2-2022/
 13. Smakosz, A. (2022). Czapetka pachnąca — Syzygium aromaticum. Pharmacopola, 2(1), 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-1-2022/
 14. Smakosz, A. (2022). Aromaterapia w przeziębieniu. Naturoterapia w praktyce. 5(33). 60–63. https://www.naturoterapiawpraktyce.pl/artykul/aromaterapia-w-przeziebieniu
 15. Smakosz, A. (2021). Lek obozowy i słodycz godna króla, czyli krótka historia piernika. Pharmacopola 6/2021, 6–11. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-6-2021/
 16. Smakosz, A. (2021). Pieprz czarny — Piper nigrum. Pharmacopola 6/2021, 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-6-2021/
 17. Smakosz, A. (2021). Dynia zwyczajna — Od starożytnej tykwy po tartę — historia dyni. Pharmacopola 5/2021, 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-5-2021/
 18. Smakosz, A. (2021). Dynia zwyczajna — Cucurbita pepo. Pharmacopola 5/2021, 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-5-2021/
 19. Smakosz, A. (2021). Lawenda wąskolistna — Lavandula angustifolia. Pharmacopola 4/2021, 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-4-2021/
 20. Smakosz, A. (2021). Król,W. (2021). Kolor śmierci, odcień grobu czyli 50 odcieni morderczej zieleni [RECENZJA]. Pharmacopola 4/2021, 53–54. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-4-2021/
 21. Smakosz, A. (2021). Mniszek lekarski — Taraxacum officinale. Pharmacopola 3/2021, 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-3-2021/
 22. Smakosz, A. (2021). Kmin rzymski w czasach starożytnych, https://imperiumromanum.pl/ciekawostka/kmin-rzymski-w-czasach-starozytnych/
 23. Smakosz, A. (2021). Fiołek trójbarwny — Viola tricolor L. Pharmacopola 2/2021/, 5. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-2-2021/
 24. Smakosz, A. (2021). Historyczne postacie leku (cz. I) — Elixir (eliksir). Pharmacopola 2/2021, 6–10. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-numer-2-2021/
 25. Smakosz, A. (2021). Etnofarmakologia miodu: Lek na brodawki, astmę i wściekliznę, czyli o tym, jak miód leczył dawniej i jak jest wykorzystywany dziś. Miodownik 1/2021. s. 68-73.
 26. Smakosz, A. (2021). Cis europejski — drzewo o janusowym obliczu. Pharmacopola 1/21, 8–11. https://www.pharmacopola.pl/pharmacopola-1-21/
 27. Smakosz, A. (2021). Historia naturalna goździków, Kocham Zioła 1/21, tom V. Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, s. 18-29
 28. Smakosz, A. (2021). Yew : Janus-faced tree, https://songlinesdowsers.space/?yew2
 29. Smakosz, A. (2020). Historia naturalna pieprzu czarnego, Kocham Zioła 4/20, tom IV. Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, s. 9–20
 30. Smakosz, A. (2020). Pieprz w starożytnym Rzymie, https://www.imperiumromanum.edu.pl/artykul/pieprz-w-starozytnym-rzymie/
 31. Smakosz, A (2020). Pepper in ancient Rome, https://www.imperiumromanum.edu.pl/en/article/pepper-in-ancient-rome/
 32. Smakosz, A., Kozłowska, W. (2018). Zdrowotne właściwości surowców i przetworów otrzymywanych z sosny,  EkoNatura nr. 7 (176) s. 5–7

Artykuły zamawiane/copywriting

 1. Smakosz, A. (2023). Staropolskie metody walki z epidemiami dżumy. https://blog.polona.pl/2023/12/staropolskie-metody-walki-z-epidemiami-dzumy/
 2. Smakosz, A. (2023). Historia majeranku i oregano na ziemiach polskich. https://blog.polona.pl/2023/11/historia-majeranku-i-oregano-na-ziemiach-polskich/
 3. Smakosz, A. (2023). Nowe regulacje dotyczące olejków eterycznych (IFRA 51, Rozporządzenie UE 2023/1545). https://herbiness.com/regulacje-2023/
 4. Smakosz, A. (2023). Karwakrol: bioaktywna molekuła olejku oregano | Monografie cząsteczek aromatycznych cz. 2. https://herbiness.com/karwakrol-monografie-czasteczek-aromatycznych-2/
 5. Smakosz, A. (2023). Nerolidol: bioaktywna molekuła olejku Cabreuva | Monografie cząsteczek aromatycznych cz. 1. https://herbiness.com/nerolidol-monografie-czasteczek-aromatycznych-cz-1/
 6. Smakosz, A. (2022). Surowce aromatyczne i olejki eteryczne dla koni. Receptariusz vintage cz. 8 https://herbiness.com/surowce-aromatyczne-i-olejki-eteryczne-dla-koni-cz-i/
 7. Smakosz, A. (2022). Wanilia i wanilina: lek na rany i filtr UV Farmakologia surowców aromatycznych cz. 1. https://herbiness.com/wanilia-i-wanilina-lek-na-rany-i-filtr-uv-farmakologia-surowcow-aromatycznych-cz-1/
 8. Smakosz, A. (2022). Fasola tonka w dawnym perfumiarstwie i kosmetyce Receptariusz vintage cz. 7 .https://herbiness.com/fasola-tonka-w-dawnym-perfumiarstwie-i-kosmetyce-cz-i-receptariusz-vintage-cz-7/
 9. Smakosz, A. (2022). Terpentyna: składnik lakieru, pokostu i werniksu Receptariusz vintage cz. 6 https://herbiness.com/terpentyna-skladnik-lakieru-pokostu-i-werniksu-receptariusz-vintage-cz-6/
 10. Smakosz, A. (2022). Wanilia jako składnik kosmetyków i leków Receptariusz vintage cz. 5. https://herbiness.com/wanilia-jako-skladnik-kosmetykow-i-lekow-receptariusz-vintage-cz-5/
 11. Smakosz, A. (2022). Jak zrobić środki na komary, muchy i mole z olejków eterycznych? Receptariusz vintage cz. 4. https://herbiness.com/jak-zrobic-srodki-na-komary-muchy-i-mole-z-olejkow-eterycznych-receptariusz-vintage-cz-3/
 12. Smakosz, A. (2022) Jak zrobić leki i kosmetyki z terpentyny? Receptariusz vintage. https://herbiness.com/jak-zrobic-leki-i-kosmetyki-z-terpentyny-receptariusz-vintage/
 13. Smakosz, A. (2022). „Eliksiry” współcześnie dostępne w aptece. https://aptekana83.pl/blog/post/eliksiry-wspolczesnie-dostepne-w-aptece.html
 14. Smakosz, A. (2022). Jak zrobić wodę kolońską? Receptariusz vintage. https://herbiness.com/jak-zrobic-wode-kolonska-receptariusz-vintage/
 15. Smakosz, A. (2022.) Chemia czy alchemia ziół: LAWENDA. https://aptekana83.pl/blog/post/chemia-czy-alchemia-ziol-lawenda.html
 16. Smakosz, A. (2022). Jak zrobić ocet aromatyczny? Receptariusz vintage, https://herbiness.com/jak-zrobic-ocet-aromatyczny-receptariusz-vintage/
 17. Smakosz, A. (2021). Piżmo w dawnej farmacji. https://herbiness.com/pizmo-w-dawnej-farmacji/

Inne artykuły online

 1. Smakosz, A. (2020). Goździki – od przyprawy po lek znieczulający (tolearnpl.blogspot.com), link
 2. Smakosz, A. (2020). Średniowieczny przepis rozwiązaniem na zakażenia szpitalne? (zmalowane.pl), link
 3. Smakosz, A. (2020). Refluks żołądkowo-przełykowy: objawy i leczenie (zmalowane.pl), link
 4. Smakosz, A. (2020). Lecznicze właściwości kakaowca (zmalowane.pl), link
 5. Smakosz, A. (2020). Cukrzyca typu 2 jako przyczyna choroby naczyniowej mózgu (zmalowane.pl), link
 6. Smakosz, A. (2020). Lecznicze właściwości pieprzu czarnego (zmalowane.pl), link
 7. Smakosz, A. (2020). Przyczyny chorób periodontologicznych (zmalowane.pl), link
 8. Smakosz, A. (2020). Fakty i mity na temat soli himalajskiej (zmalowane.pl), link
 9. Smakosz, A. (2020). Lecznicze właściwości goździków (zmalowane.pl), link
 10. Smakosz, A. (2020) Czy miłorząb japoński rzeczywiście polepsza pamięć? (zmalowane.pl), link
 11. Smakosz, A. (2020). Piernik toruński – jego historia (jakubtworzy.pl), link

error: Niniejsza zawartość jest chroniona prawem autorskim i należy do Aleksandra K. Smakosza. W przypadku chęci wykorzystania treści zapraszam do kontaktu z autorem: drgulosus@gmail.com